MŪSŲ VEIKLA

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ “TRAIDENIS” MONTAVIMAS, PARDAVIMAS
Išskirtinis pasiūlymas NV grupės įrenginiams Didžiausias rytų Europoje nuotekų valymo įrenginių gamintojas UAB “Traidenis” ir distributorius UAB ,,Kymelra,, siūlo Jums išskirtines kainas populiariausiems NV grupės ,bei kitų rūšių valymo įrenginius.
GAMINIO KODAS NAŠUMAS KAINA EUR SU PVM JŪSŲ KAINA EUR SU PVM
NV-A-1 0,8 m3/parą 1600.00 Su pristatymu i vietą
NV-A-2 1,44m3/parą 2190.00 Su pristatymu i vietą
NV-A-3 2,52m3/parą 5400.00 Su pristatymu i vietą
NV-A-4 3,42m3/parą 8750.00 Su pristatymu i vietą
ES atitikties deklaracija NV tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiams Buitinių nuotekų biologinio valymo pratekamojo tipo įrenginiai NV-X 1÷4 tenkina ES Direktyvos 89/106/EEC reikalavimus ir  atitinka visas standarto EN 12566-3:2006+A1:2009 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamyklinės ir (arba) statybvietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos“ ZA priedo nuostatas. Notifikuota įstaiga: VĮ „SPSC“ nuotekų valymo įrenginių laboratorija, Linkmenų g. 28, LT08217 Vilnius, notifikavimo Nr. 1397. NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai gaminami nuo 1996m., kurie parduodami Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje, Makedonijoje ir kt. NV tipo aerobiniai įrenginiai dažniausiai taikomi individualiųjų gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms valyti. Įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui. Į valymo įrenginį negali patekti:
 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos;
 • buityje naudojamas chemines priemones (skalbimo priemones, baliklius, minkštiklius, nuriebinimo priemones) naudoti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.

1 pav. NV tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys

NV tipo įrenginių pranašumai:
 • gamyklinis uždaro tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys;
 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis, pašalinama 95-98 % teršalų;
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • nereikalinga papildoma filtracinė įranga;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • nesudėtingas montavimas.