Gyvenviečių buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

HNV tipo gyvenviečių ir naujai statomų kvartalų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai yra skirti buitinių arba joms artimų nuotekų iš virtuvės, vonios, tualetų, bei kitų panašios paskirties patalpų, valymui.

Į valymo įrenginį negali patekti:

 • paviršinės nuotekos (nuo stogų, kiemų ir pan.);
 • nuotekos iš garažų ir kitų, nebuitinės paskirties patalpų;
 • vanduo iš baseinų ar kitokių, didesnių už 1 m³ talpyklų;
 • cheminės medžiagos, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (naftos produktai, agrochemija ir pan.);
 • vanduo po vandens minkštinimo/nugeležinimo filtrų regeneracijos;
 • buityje naudojamas chemines priemones (skalbimo priemones, baliklius, minkštiklius, nuriebinimo priemones) naudoti pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas.

 

 

1 pav. Gyvenvietės buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių technologinė schema

1. Rankinės grotos
2. Smėliagaudė
3. Srauto surinkimo/ paskirstymo šulinys
4. HNV tipo nuotekų valymo įrenginys
5. Dumblo tankintuvas
6. Debito matavimo šulinys
7. Orapūtė

Įrenginių pranašumai:

 • gaminami įvairaus pajėgumo;
 • aukštas išvalymo laipsnis (iki 98 % teršalų);
 • nėra vidinių judančių dalių, kurias reikėtų prižiūrėti ar keisti;
 • patvari lengva stiklaplasčio konstrukcija (nesudėtinga transportuoti);
 • mažagabaritiniai uždaro tipo gaminiai;
 • dirba tyliai ir neskleidžia kvapo;
 • išvalytas nutekamasis vanduo skaidrus ir bekvapis;
 • minimalios elektros energijos sąnaudos;
 • paprasta aptarnauti ir automatizuoti procesą;
 • galima montuoti ne tik po žeme (jei tam trukdo požeminiai statiniai), bet ir padarius specialų pylimą virš žemės.

 

Gaminami dviejų modifikacijų HNV tipo nuotekų valymo įrenginiai:
I modifikacija (HNV-P): pirminis sėsdintuvas, aerobinis reaktorius, antrinis sėsdintuvas;
II modifikacija (HNV-N): anoksinė kamera, prailgintos aeracijos aerotankas, antrinis sėsdintuvas.